Vitezi in kraljice

GOSTI in redki

    foto: pixbay.com Spremljam zapise v časopisu, na FB, pogovarjam se in vidim -  Center za sluh in govor Maribor je v veliki prostorski stiski! Otrok, ki potrebujejo izobraževanje v prilagojenem programu za gluhe in naglušne otroke, za otroke z govorno – jezikovnimi motnjami, otroke z avtizmom, je vedno več. Prostorske kapacitete temu več niso kos. Vodilni na Centru se trudijo in iščejo rešitve, ki bi zadovoljile potrebe po kvalitetni obravnavi otrok s posebnimi potrebami. Delno stisko rešujejo tako, da gostujejo v Dijaškem domu Maribor, ob tem pa se zavedajo, da to ni idealna rešitev. Ne bi izgubljala besed o tem, da tamkajšnji prostori niso bili zgrajeni za dejavnost osnovne šole s prilagojenim programom za gluhe in naglušne ter za otroke z govorno jezikovnimi motnjam. Lahko si predstavljamo stiske in težave, s katerimi se srečujejo otroci in učitelji, ki ...

Domača knjižnica

Greinerjeva kuhla