Vitezi in kraljice

GOSTI in redki

    foto: Mateja Jordovič Potočnik Javni poziv treh Štajerskih nevladnih organizacij medijem, lokalni/regionalni/nacionalni oblasti, posameznikom prostovljcem ter ostalim ...
    foto: Petra Greiner Integracija na osnovni šoli Maks Durjava poteka že petnajsto leto. Iz Sofiinega vrtca, oprostite prav posebne šole, prihajajo učenci na obisk svojim vrstnikom in obratno. Učiteljica Tatjana Mali, ki je s tem prijetnim povezovanjem pričela, pravi takole: "OŠ Maksa Durjave Maribor že več kot petnajst let sodeluje v Integracijskem projektu z Dnevnim centrom Maribor, delovno enoto Zavoda dr. Marijana Borštnarja Dornava. S tem projektom želimo spodbujati in pridobivati izkušnje za sodelovanje, sobivanje, medsebojno razumevanje, strpnost in bližino med varovanci in učenci naše šole. Na naši šoli je že pred nekaj leti zaključila šolanje prva generacija devetošolcev, ki je bila v projekt vključena vseh devet let. Njihovi vtisi ob zaključku teh srečanj so bili zelo ganljivi. V zadnjih nekaj letih v tem projektu sodeluje večina razredov naše šole, na kar smo zelo ...

Domača knjižnica

Greinerjeva kuhla