foto: Rene Gomolj
foto: Rene Gomolj

Lahko bi zapisala, da sem na njegove majice naletela čisto po naključju, vendar sama vem, da sem do tega ustvarjalca morala priti, ker povprečja pač ne maram. In sedaj, ko ta vez traja že nekaj let želim, da do njih pridete še vi. Nekaj odprtosti, sprejemanje žgečkljivosti in samozavestnost posameznika, ni škodilo še nikomur in majice, ki jih nosimo izražajo tisto, kar v resnici smo.

Matthieu, ima ime znamke Lick my legs v ozadju kakšno zgodbo?
Nekega dne sem videl svoje dekle kako si brije noge v velikem stanovanju, kjer sva takrat živela. Zdela se mi je tako sexy, zato sem jo slikal. To je postal prvi screen print znamke, ki še takrat ni imela imena. Zato sem poimenoval print in znamko „lick my legs“  ali po slovensko „poliži moje noge“. Takrat še nisem poznal pesmi pj Harvey “rid of me” in tudi na googlu še takrat ni bila velikokrat omenjena.

Ko sem prvič videla tvoje majice sem si mislila, da sem lahko mlada po srcu, ne tako resnobna, spet jaz, kot ženska…Čeprav sem stara 38, poročena, mati treh otrok. Kakšni so bili tvoji nameni? Za kakšne ljudi želiš izdelovati oblačila?
Všeč mi je kako dekleta tretirajo seksualnost v glasbi, fotografiji, književnosti in moderni umetnosti. Vedno gre za trpežno, intelegentno, razburljivo s prihidom političnega. Ne gre samo za meseno poželenje, gre za način odraščanja. Morebiti je to razlog, zakaj dekleta bolj cenijo moje printe kot moški (vsaj nekateri moški). Želim samo širiti ideje oziroma način razmišljanja, kjer je vedno dodan kanček humorja.
Ljudem so bolj všeč moji printi kot pa dizajni, verjetno iz zelo peprostega razloga. Nisem dizajner. Z mojim “lick my legs” se ne morejo obleči od glave do pet, kot lahko to storijo z drugimi brandi. Dodajo lahko le kak cool print, nekaj drugačnega, kar lahko oblečejo k osnovnim oblačilom. To je pravzaprav tisto, kar želim videti na ulicah: ljudi, ki znajo kombinirati osnovna s takšnimi oblačili, ki imajo močan značaj. Vsak jih bo opazil, ker so drugačni in drugačnost postaja redkost na ulicah v letu 2016.

foto: Rene Gomolj
foto: Rene Gomolj

Všeč so mi tvoje besede in besedne zveze, ki si jih dodal na listku v notranjosti majic, mrzlo jeklo, uživaj, sexaj. Ali boš nekega dne dodal „pij vino“?
Ne, sedaj sem bolj premišljen. Dodal sem „Ne jej“. Nikoli ne vemo…

Kakšen je bil namen izdelave takšnih poslikav v povezavi z sex&co.?
Prvo kot prvo, ker je seks najpomembnejši odnos in ker sem prepričan, da gradimo družbo kjer medčloveški odnosi postajajo vedno bolj podobni puščavam. Govoričenje o seksu je pravzaprav še vedno greh, ampak pripravi ljudi, da govorijo, kar je dobro. Dandanes ni več greha, gre samo za poceni provokacijo. Večina ljudi pozablja, da je potrebno deliti nekaj osebnega, da vzbudimo zanimanje drugih, in da je potrebno minimalna refleksija. Prav zaradi tega boste našli veliko bolj zanimive stvari na tumblrju, kjer ljudje govorijo o njih, kot pa facebooku ali instagramu, kjer ljudje govorijo o tem kaj bi želeli biti, kar je pravzaprav čista shizofrenija. Moji izdelki so najboljše zdravilo za to.

foto: Rene Gomolj
foto: Rene Gomolj

Kje lahko kupimo tvoje izdelke?
Na “Lick my legs” spletni strani.

Kaj meniš, zakaj bi naj ljudje nosili prav tvoje majice?
Da bodo bolj seksualno odprti, da bodo bolj samosvoji. Pravzaprav ne želim, da kar vsi nosijo moje printe. Ravno zato nisem milijonar. Moji printi nagovarjajo tiste ljudi, ki se oblačijo za sebe in ki želijo ohraniti svoj um svoboden.

Podarjam rumeno majico spodaj. Koliko ‘dvignjenih’ nog vidim? Žrebanje v sredo ob 12h!

rumena-mala
foto: Rene Gomolj

info: http://lickmylegs.com/
FB
Instagram

fotografije Reneja Gomolja so bile posnete na bazenih hotela Habakuk
sončna očala: optika Bastija

I could write that I have come across his shirts completely by accident, but I know that I had to meet this artist because I simply do not like mediocrity. And now, when this bond in existing for some time, I would like for you to come towards it. Some openness, sauciness, and confidence of an individual has never harmed anyone and shirts we wear express what we really are.

Matthieu, has a brand name got a story behind its words?
One day I saw my girlfriend shaving her legs in the middle of the huge studio we lived in at that time. It was so sexy that I photographed her. It became the first screen print of a brand which had no name at that time. So I called the print and the brand “lick my legs”.
I didn’t know the pj harvey song “rid of me” and there wasn’t so many references of this song on google at this time.

foto: Rene Gomolj
foto: Rene Gomolj

When I first saw your T-shirts, I was thinking that I can be young in my heart, not so serious, me again as a women…even though I’m 38, a married woman with 3 children. What was your intention?  For what kind of people you want to design clothes?
I really love the way girls treat the sexuality in music, photography, literature or contemporary art. It is really tough, cerebral, exciting, with always a touch of politic. This is not only flesh, this is a way to grow up. Maybe that’s why girls appreciate more of my prints than guys (or a certain kind of guys).
I just want to share ideas or a way of thinking, always with a touch of humour.
People like my prints, not particularly my designs, for the simple reason, I’m not a designer. They can’t fully dress with “lick my legs” like with another brands. They’ll only look for a cool print, something different they can wear with something more basic.  That’s exactly what I want and what I like to see on the street: people who mix strong stuff with basics. Everybody will see them because they are different, and difference becomes a very rare thing in our streets in 2016.

I love your words: cool iron, have fun, have sex. Are you going to put “drink wine” on T-shirts some day?
No I am more “prudent” now, I added “do not eat”. We never know…

foto: Rene Gomolj
foto: Rene Gomolj

What was the point of doing such unique drawings in connection with sex&co.?
First of all, because sex is the ultimate relationship and I’m convinced that we are building a society where human relationships are becoming a desert.
Talking about sex is also still a transgression, it makes people talk so it’s good. There is no more transgression now, only cheap provocation. Most of people forget that they have to propose something personal to interest others, and it needs a minimum of reflexion.
That’s why you will find pretty more interesting things on tumblr where people talk about them, than facebook or instagram where people talk about what they would like to be which is pure schizophrenia. My stuff is the best remedy for this.

Where we can buy your stuff?
On the Lick my legs webstore. I decided to stop working with retailers.

Why do you think we all should wear your T-shirts?
To be more sexually open, or to be more “themselves”
I don’t especially want everybody to wear my prints. That’s why I’m not millionaire.
My prints talk to a kind of people who dress for themselves and just want to keep their mind free.

13639725_10209925273513081_1540120931_o
Who wants that yello T-shirt, put your legs up as a comment below.

info: http://lickmylegs.com/
FB
IG
Photos by Rene Gomolj at hotel Habakuk
sunglasses store:  Bastija

 

25 komentarjev na prispevek “Francoske majice, ki častijo noge”

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

SORODNI PRISPEVKI